Årsrapportene for 2014-2021 er tilgjengelig for nedlasting her:

Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Tidligere årsrapporter

Bankenes sikringsfonds årsrapporter tilbake til 2006 er tilgjengelige for nedlasting her:

Tidligere årsrapporter