Årsrapportene for 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014 er tilgjengelig for nedlasting her:

Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

 

Tidligere årsrapporter

Bankenes sikringsfonds årsrapporter tilbake til 2006 er tilgjengelige for nedlasting her:

Tidligere årsrapporter