Årsrapportene for 2014-2022 er tilgjengelig for nedlasting her:

Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Tidligere årsrapporter

Bankenes sikringsfonds årsrapporter tilbake til 2006 er tilgjengelige for nedlasting her:

Tidligere årsrapporter