Dersom banken din får økonomiske problemer, garanterer Bankenes sikringsfond for dine bankinnskudd. Gjennom innskuddsgarantien sørger vi for at pengene du hadde i banken er tilgjengelige i løpet av syv arbeidsdager. 

 

 


Alle norske banker må være medlem av bankenes sikringsfond. For filialer av utenlandske banker er det valgfritt.
Sjekk om din bank er dekket av garantien.

Mer informasjon finner du i vår brosjyre.