Bankene hadde i de tre første kvartalene i 2017 et samlet resultat etter skatt på 27,7 mrd. kroner mot 26,1 mrd. kroner i samme periode i fjor (eksklusiv Nordea, se tekstboks til høyre), en økning på 1,6 mrd. kroner eller 6,2 prosent. Resultatet utgjorde 0,97 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,95 prosent for fjoråret.

Til tross for en bedring i resultatene hos bankene, faller egenkapital­avkastningen sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes at bankene har fortsatt oppbyggingen av egenkapital. Bankenes egenkapital­avkastning er redusert fra 10,6 prosent i de tre første kvartalene i 2016 til 10,1 prosent for de samme kvartalene i 2017.

Netto renteinntekter i norske banker har økt med 3,5 mrd. kroner, tilsvarende 8,2 prosent, sammenlignet med samme periode i 2016. Rentenettoen økte fra 1,55 prosent (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) til 1,60 prosent for de tre første kvartalene i 2017. Nedgangen i bankenes renteinntekter de siste årene er nå snudd til en økning på 4,4 mrd. kroner eller 6,6 prosent fra samme periode i fjor. Samtidig har det vært en økning i finansieringskostnadene på 0,9 mrd. kroner eller 3,8 prosent.

Utlånstapene i de tre første kvartalene i 2017 er mer enn halvert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Bankenes samlede utlånstap utgjorde 0,20 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,44 prosent i fjor. Sum mislig­holdte og tapsutsatte engasjement er også redusert over samme tidsperiode. Misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 1,94 prosent av brutto utlån pr. 3. kvartal 2017, mot 2,11 prosent ett år tidligere. 

Analyse pr. 3. kvartal 2017 i PDF-format:

Analyse 1. kvartal 2016. Foto.