Bankene hadde i første halvår 2018 et samlet resultat etter skatt på 21,9 mrd. kroner mot 19,2 mrd. kroner i samme periode i fjor, en økning på 2,7 mrd. kroner eller 13,8 prosent. Resultatet utgjorde 1,11 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,01 prosent for samme periode i fjor. Resultatbedringen målt mot fjoråret kommer først og fremst som følge av økt rentenetto, mens kostnadene er holdt om lag uendret og tapene er ytterligere redusert.

Bedringen i resultatene hos bankene bidrar også til at egenkapital­avkastningen øker sammenlignet med fjoråret. Bankene har fortsatt oppbyggingen av egenkapital, men ikke like kraftig som tidligere år. Bankenes egenkapital­avkastning endte opp på 11,30 prosent i første halvår 2018, sammenlignet med 10,63 prosent i første halvår 2018.

Netto renteinntekter i norske banker har økt med 2,6 mrd. kroner, tilsvarende 8,5 prosent, sammenlignet med samme periode i 2017. Rentenettoen (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) økte fra 1,59 prosent i 1. halvår 2017 til 1,67 prosent i det første halvåret i 2018. Bankenes renteinntekter økte med 3,7 mrd. kroner eller 8,0 prosent fra samme periode i fjor. Samtidig var det en økning i finansieringskostnadene på 1,1 mrd. kroner eller 6,9 prosent.

Utlånstapene for første halvår 2018 er noe ned fra tilsvarende periode i fjor. Bankenes samlede utlånstap utgjorde 0,12 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,16 prosent i fjor. Beholdningen av mislig­holdte og tapsutsatte engasjement har derimot økt noe fra fjoråret. Andelen misligholdte og tapsutsatte lån i prosent av brutto utlån har økt fra 2,06 prosent for 1. halvår i fjor til 2,16 prosent pr. 1. halvår 2018. 

Analysen for 1. halvår 2018 i PDF-format: