I 1. halvår 2017 hadde norske banker et resultat etter skatt på 19,2 milliarder kroner mot 17,9 milliarder kroner i samme periode i fjor (tall eksklusiv Nordea). Dette er en økning på 1,4 milliarder kroner eller 7,7 prosent. Resultatet utgjorde 1,01 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,98 prosent for fjoråret. 

Til tross for en bedring i resultatene hos bankene, faller egenkapital­avkastningen sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes at bankene har fortsatt oppbyggingen av egenkapital. Bankenes egenkapital­avkastning er redusert fra 11,13 prosent i 1. halvår 2016 til 10,63 prosent i 1. halvår 2017.

Netto renteinntekter i norske banker har økt med 2,3 milliarder kroner, tilsvarende 8,3 prosent, sammenlignet med 1. halvår 2016. Rentenettoen økte fra 1,54 prosent (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) til 1,59 prosent i 1. halvår 2017.

Norske banker har mer enn halvert tapene sammenlignet med 1. halvår 2016. Bankenes samlede utlånstap utgjorde 0,16 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i 1. halvår 2017, mot 0,42 prosent i samme periode i fjor. Sum mislig­holdte og tapsutsatte engasjement har imidlertid økt over samme tidsperiode. Misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 2,06 prosent av brutto utlån pr. 1. halvår 2017, mot 1,94 prosent ett år tidligere. 

Analysen for 1. halvår 2017 i PDF-format:

Analyse 1. kvartal 2016. Foto.