I 1. kvartal 2021 hadde bankene et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 11,6 mrd. kroner, mot 7,1 mrd. kroner for samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 4,5 mrd. kroner eller 63,3 prosent. Resultatet utgjorde 1,04 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,64 prosent for tilsvarende kvartal 2020.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak reduserte kreditttap. Summen av utlånstap, tap på garantier og tap på rentebærende verdipapirer er redusert fra 7,9 mrd. i 1. kvartal 2020 til 1 mrd. for 1. kvartal 2021. Dette er en nedgang på 87,6 prosent. Tallene for 1. kvartal 2020 var påvirket av endringene i de makroøkonomiske utsiktene grunnet korona og fall i oljeprisen.

De styrkede resultatene hos bankene bidrar til at egenkapital­avkastningen har økt fra 6,43 prosent pr. 1. kvartal 2020 til 9,49 % pr. 1. kvartal 2021.

Analysen for 1. kvartal 2021 i PDF-format: