Bankene hadde i 1. kvartal 2017 et resultat etter skatt på 8,5 milliarder kroner mot 6,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2016 (tall eksklusiv Nordea). Dette er en økning på 1,8 milliarder kroner eller 27,6 prosent. Resultatet utgjorde 0,89 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,73 prosent i samme periode i fjor. 

Bankene har fortsatt oppbyggingen av egenkapital, men resultatene har økt enda mer slik at egenkapitalavkastningen har bedret seg. Bankenes egenkapitalavkastning er økt fra 8,38 prosent i 1. kvartal 2016 til 9,50 prosent i 1. kvartal 2017.

Netto renteinntekter i norske banker har økt med 1,1 milliarder kroner eller 8,2 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2016. Rentenettoen øker fra 1,49 prosent (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) til 1,56 prosent i 1. kvartal 2017.

Bankene har halvert tapene sammenlignet med 1. kvartal 2016. I 1. kvartal 2017 utgjør tap på utlån 0,15 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån mot 0,28 prosent i samme periode i fjor. Sum mislig­holdte og tapsutsatte engasjement har imidlertid økt vesentlig det siste året. Misligholdte og tapsutsatte lån utgjør 2,06 prosent av brutto utlån i 1. kvartal 2017, mot 1,53 prosent i samme periode i fjor. 

Analysen for 1. kvartal 2017 i PDF-format:

Analyse 1. kvartal 2016. Foto.