Bankenes resultater er redusert mot fjoråret. Resultat etter skatt endte på 7,6 milliarder kroner mot 7,9 milliarder kroner på samme tid i fjor. Det er en reduksjon i resultat etter skatt på 3,87 prosent eller 0,3 milliarder kroner. Egenkapitalavkastningen er redusert fra 10,25 prosent til 8,38 prosent. Nedgangen i egenkapitalavkastning forklares med reduserte resultater kombinert med vesentlig økning i bankenes egenkapitalandel sammenlignet med 1. kvartal 2015. 

Tap på utlån er fortsatt lave. Tapene har økt med 0,3 milliarder kroner og utgjorde pr. 1. kvartal 2016 0,28 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån mot 0,24 prosent i fjor. 

Analysen for 1. kvartal 2016 i PDF format: 

Analyse 1. kvartal 2016. Foto.