Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Styre

Styret for Bankenes sikringsfond, valgt på generalforsamlingen 25. mars 2015.

Styremedlemmer/Board of directors  
Ottar Ertzeid, leder DNB Bank ASA
Jan-Frode Janson, nestleder Sparebank 1 Nord-Norge
Pål Strand Sparebanken Øst
Odd Nordli Aurskog Sparebank
Cato Holmsen Nordea Bank Norge ASA
Morten Baltzersen Finanstilsynet
Kristin Gulbrandsen Norges Bank

 

 
Varamedlemmer/Deputy members  
Rolf Endre Delingsrud Totens Sparebank
Tone Lunde Bakker Danske Bank
Frank Johannesen Sparebanken Vest
Steinar Haugli SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Jan Kåre Eie Flekkefjord Sparebank
Emil R. Steffensen Finanstilsynet (for Morten Baltzersen)
Arild J. Lund Norges Bank (for Kristin Gulbrandsen)